Workshops & trainingen

De Preventiedienst biedt workshops en trainingen aan om op organisatieniveau kennis en vaardigheden met betrekking tot werkstress, verzuim en inzetbaarheid te verhogen. Het doel van onze workshops en trainingen is enerzijds om binnen uw organisatie werkstress en ziekteverzuim te voorkomen en te beperken en anderzijds motivatie, prestatie en productiviteit te verhogen en te optimaliseren.

Het voordeel voor uw organisatie

  • verlagen van ziekteverzuim en verzuimkosten

Uw werknemers en leidinggevenden krijgen vaardigheden en kennis om werkstress en werkstress gerelateerde klachten bij zichzelf en collega’s tijdig te herkennen en deze inzichten om te zetten in actiepunten.

  • verhogen van productiviteit en bevlogenheid

Uw werknemers die goed functioneren en goed presteren, maar die -ook zelf- vinden, dat hun mogelijkheden nog niet optimaal benut worden krijgen de kans aangeboden om hun competenties en vaardigheden nog beter te (h) erkennen en ontwikkelen. Tijdens en als gevolg van de training krijgen de deelnemers meer zelfvertrouwen en zijn ze optimistischer over de toekomst in hun werk: door de ervaring van positieve emoties ‘bouwen’ ze als het ware persoonlijke hulpbronnen. Op termijn kunnen die bronnen leiden tot meer bevlogenheid.

 

 Thema’s

Inzicht in werkstress

Het doel van de workshop Inzicht in werkstress is om:

  • taboes te doorbereken en bewustwording te creëren over (het ontstaan van) werkstress en het herkennen van de signalen
  • te leren met middelen en vaardigheden om werkstress bij individuen en in de organisatie te voorkomen en/of te verminderen
  • te leren over vervolgstappen om werkstress individueel of op organisatieniveau aan te pakken
  • ervaring op te doen om met werknemers en collega’s een dialoog over werkstress aan te gaan (10 tips voor een werkdruk-dialoog)

Inhoud workshop Inzicht in werkstress

Voor de workshop Inzicht in werkstress heeft De Preventiedienst gekozen voor de Appreciative Inquiry (AI) aanpak. Samen zoeken we naar wat er werkt in plaats van naar wat er verkeerd gaat. Wij verleggen de focus van problemen naar oplossingen en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dat vertaalt zich in acties en initiatieven waarbij de deelnemende leidinggevenden de volle verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun organisatie en die van zichzelf kunnen en willen nemen.

Voor wie

De workshop Inzicht in werkstress is bestemd voor leidinggevenden en voor werknemers. Ons advies is om de workshops afzonderlijk van elkaar te volgen.

Details workshop

Duur : 1 dagdeel en een evaluatiemoment
Locatie : bij de werkgever of op een externe locatie
Kosten : € 1.295,-, exclusief 21% btw voor 10-15 deelnemers per dagdeel
Trainer (s) : A&O-psychologen en HR-deskundigen

Motivatie en Prestatie

Het doel van de workshop Motivatie en Prestatie is om:

  • inzicht te bieden in persoonlijke doelen, wensen en drijfveren
  • inzicht te bieden in competenties en vaardigheden en in de betrokkenheid bij en motivatie in het eigen werk
  • meer zelfvertrouwen te creëren met als doel een optimistische kijk over het werk in de toekomst
  • persoonlijke hulpbronnen en een persoonlijk actieplan samen te stellen

Inhoud workshop Motivatie en Prestatie

Voor werkgevers is het toepassen van deze workshop interessant om de motivatie en prestatie van alle werknemers te verbeteren. Daarbij gaat het niet om de paar procent werknemers die onvoldoende functioneren of verzuimen en iets mankeren, maar ook om de werknemers die goed functioneren en presteren, maar die vinden dat ze hun mogelijkheden niet optimaal benutten.

Het doel is om een individueel proces in gang te zetten bij de deelnemers, dat het Broaden & Build-proces wordt genoemd. Doordat deelnemers tijdens en als gevolg van de training positieve ervaringen opdoen over het werk (bijvoorbeeld een persoonlijk doel halen), kunnen de deelnemers daadwerkelijk veranderingen in de werkomgeving bewerkstelligen.

Voor wie

De workshop Motivatie en Prestatie is bedoeld voor medewerkers die hun motivatie- en prestatiepotentieel beter willen benutten en de eigen kwaliteiten en competenties willen versterken, vergroten en vermeerderen.

Details workshop

Duur : 1 dagdeel en een evaluatiemoment
Locatie : bij de werkgever of op een externe locatie
Kosten : € 1.295,- exclusief 21% btw voor 10 – 15 deelnemers per dagdeel
Trainers : A&O-psychologen en HR-deskundigen