De interventies

Balansherstel interventie

Balansherstelinterventie is gericht op het beperken van psychische problematiek en schadelijke gevolgen door problemen op het werk. Centraal staan het verbeteren van het functioneren en werkhervatting door het vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, werkmotivatie en zelfredzaamheid.

Ons doel is om werknemers een snelle en duurzame begeleiding te bieden voor zo snel mogelijke werkhervatting. Hierbij staat aandacht voor de juiste balans tussen werk en privé centraal.

Balansherstelinterventie bestaat uit:

 • gevalideerde testen
 • eHealth module(s)
 • 4 of 6 gesprekken met de arbeids- en organisatiepsycholoog
 • gesprekken van 90 minuten
 • intakerapport en eindrapport met compact advies voor werknemer en bedrijfsarts.

Indicaties

Zodra door de cliënt, de leidinggevende of de (huis-/bedrijfs-) arts wordt vastgesteld dat de gemelde werkstressklachten door de juiste interventie(s) kunnen worden weggenomen, kan de balansherstelinterventie door onze deskundigen worden ingezet. De belangrijkste indicaties zijn:

 • stressklachten door/in het werk
 • ziekteverzuim door psychische oorzaken/componenten

Coachtraject

Coaching bij De Preventiedienst is gericht op het bevorderen van positieve psychische factoren zoals motivatie, vitaliteit, welbevinden en gezondheid. De rode draad hierbij is het versterken, vergroten en vermeerderen van de kwaliteiten en competenties van werknemers.

Het coachtraject bestaat uit:

 • gevalideerde testen
 • eHealth module(s)
 • 3 gesprekken met een seniorcoach
 • gesprekken van 60 minuten
 • intakerapport en eindrapport met compact advies voor de werknemer en werkgever

Indicaties

De positieve interventie of coaching is uitsluitend geschikt voor werknemers waarbij geen signalen en of kenmerken zijn van psychische problematiek. In potentie kan elke werknemer baat hebben bij een training die gericht is het op het vergroten van motivatie, prestaties, welbevinden, plezier in het werk, etc.