Metingen & testen

Preventieve metingen door De Preventiedienst geven inzicht in de gezondheidsstatus van uw werknemers, van een gehele afdeling of van uw hele organisatie. De ingezette testen hebben betrekking op:

  • werkdruk en inzetbaarheid;
  • geestelijke en lichamelijke gezondheid<;/li>
  • personeelsbeleid;
  • factoren die een rol spelen bij langdurig en/of frequent (ziekte)verzuim.

Het voordeel voor uw organisatie

De resultaten van de metingen brengen in kaart of er sprake is van psychische problematiek gerelateerd aan werkstress en/of aan werkstressgerelateerde klachten. Ook geven de testresultaten inzicht in het werkvermogen en de werkbeleving van uw werknemers. De informatie geeft uw organisatie de mogelijkheid tijdig en preventief te handelen.

Aanpak

  • In een voorgesprek van 60 minuten legt onze deskundige uit hoe het onderzoek verloopt.
  • U dient uw werknemers op de hoogte brengen van de geplande meting. De Preventiedienst kan u hierbij ondersteunen.
  • Conform de privacywet en regelgeving zenden we de gevalideerde testen individueel toe.
  • Met iedere werknemer bespreken we de testresultaten individueel.
  • De groepsgemiddelden bespreken we op organisatieniveau, conform de privacywet en regelgeving, met de betrokkenen binnen de organisatie.
  • Onze deskundigen denken met u mee bij het omzetten van de resultaten in vervolgacties. Denk bijvoorbeeld aan interventies of trainingen.

Kosten

De kosten van de preventieve meting zijn € 60,-  per deelnemer, inclusief rapportages, exclusief btw en reistijd/ kosten.