Balansherstel coaching

Balansherstel Coaching is gericht op werknemers die werken of willen werken, maar belemmerd worden door psychische problematiek en werkstress gerelateerde klachten.

De kenmerken van balansherstel coaching zijn:

 • geen wachttijden
 • een intakegesprek binnen 4 werkdagen
 • een activerende behandeling en begeleiding
 • advies t.a.v. functioneren/ re-integratie
 • branchekennis (met name in het onderwijs)

Het Balansherstel coaching traject

 • Een werknemer start het traject met een persoonlijke intake van 90 minuten.
 • Vervolgens heeft de werknemer een face-to-face vervolg coachingsgesprek van 60 minuten.
 • Hierna gaat de werknemer aan de slag met thuisopdrachten. Hierbij worden online vragenlijsten ingezet en 20 e-health modules. Tijdens deze opdrachtfase heeft de werknemer in totaal nog 60 minuten coaching. Via twee telefonische sessies van een half uur of één videosessie van een uur.
 • Nadat het coachingstraject is afgesloten kan de werknemer telefonisch of via mail aanvullende ondersteuning krijgen van De Preventiedienst.

Wat levert Balansherstel coaching op?

 • voorkomen van uitval
 • toegenomen zelfinzicht en werkmotivatie
 • meer positieve gevoelens
 • zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
 • herstel in mentale veerkracht en weerbaarheid
 • snelle en duurzame werkhervatting

Zilveren Kruis & Livvit

De Vereniging Hogescholen heeft afspraken gemaakt met Zilveren Kruis op het gebied van zorg- en gezondheidsoplossingen. Hogescholen kunnen voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement kiezen voor Livvit van Zilveren Kruis. De Preventiedienst is door Zilveren Kruis gecontracteerd voor het product Balansherstel Coaching. Dit product wordt aangeboden in de Livvitgids.

Balansherstel Coaching is door QSN Kwaliteitsmanagement gecertificeerd volgens de Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn. De Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn stelt eisen ten aanzien van de financiële betrouwbaarheid van de organisatie, de effectiviteit van het product en de wijze waarop zorg wordt verleend en tevredenheid van dienstverlening wordt nagestreefd.

Livvit vergoedt 100% van maximaal 1 coachingstraject per persoon per jaar met een maximum van € 450,-. De tarieven zijn exclusief 21% btw.

Kosten

 • Balansherstel coaching                          € 470,-

De tarieven zijn exclusief 21% btw