Mentale Hulplijn

Mentale Hulplijn Corona periode

De uitbraak van het Covid-19/Corona virus en de daarbij behorende maatregelen, vormen een zware belasting voor medewerkers. De coördinatie van de beschikbare middelen, het aansturen van de processen en het oplossen van allerlei problemen zorgen ervoor dat er nu het maximale wordt gevraagd van uw medewerkers.

De Preventiedienst heeft daarom gezocht naar een aanpak die medewerkers zo goed mogelijk ondersteunt. Juist nu is er behoefte aan mentale en emotionele ondersteuning door gespecialiseerde psychologen. De Preventiedienst biedt u en uw medewerkers directe ondersteuning via onze (telefonische) hulplijn. Dit is vooral effectief als er bij uw medewerkers behoefte is aan:

  • Beter omgaan met angst en spanning
  • Beter omgaan met de werkdruk
  • Beter omgaan met uitputtingsverschijnselen,
  • Verminderen van angst om het niet meer vol te houden,
  • Beter omgaan met het ontbreken van structuur (dag/nacht ritme),
  • Beter omgaan met acute stress, paniek of verstoringen in onderlinge verhoudingen.
  • Beter omgaan met niet-arbeid gerelateerde zaken, omdat dit nu een extra belasting vormt.

AANMELDING:

Op doorverwijzing van de bedrijfsarts wordt de medewerker per mail aangemeld via info@de-preventiedienst.nl voorzien van: Naam, telefoonnummer en mailadres van de medewerker. Ook kan de medewerker telefonisch worden aangemeld via telefoonnummer 085 040 6071, tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Zonder doorverwijzing van de Bedrijfsarts is het ook mogelijk voor medewerkers om gebruik te maken van de Mentale Hulplijn. U biedt als werkgever aan dat uw medewerkers gebruik kunnen maken van deze ondersteuning waarna de werknemer zelf rechtstreeks met ons contact op kan nemen via telefoonnummer 085 040 6071 of per mail aangemeld via info@de-preventiedienst.nl

HOE WERKT HET

Na ontvangst van de aanmelding wordt deze direct verstuurd naar de desbetreffende psycholoog. Deze neemt zo snel mogelijk contact op met de medewerker. Het telefonisch Mentale Hulplijn consult heeft de duur van 1 uur, waarvan het gesprek 45 minuten bedraagt. Bij voorkeur wordt het gesprek gevoerd met beeld via Internet of mobiele telefoon.

Waar mogelijk wordt het Mentale Hulplijn gesprek direct gevoerd. In andere gevallen plannen we een afspraak in, passend bij het werkrooster van de medewerker.

Indien het werkrooster nog niet beschikbaar is, plannen wij een voorlopige afspraak in. Deze kan indien nodig worden verplaatst of afgezegd. De psycholoog neemt in het laatste geval opnieuw contact op voor het maken van de afspraak. Geannuleerde afspraken worden niet in rekening gebracht.

De psychologen zijn in de meeste gevallen beschikbaar van 07:00 uur – 23:00 uur, ook in het weekend.

Er is te allen tijde een arts beschikbaar op de achtergrond voor het geval hier behoefte aan is. Als blijkt dat er sprake is van ernstige beperkingen in persoonlijk en sociaal functioneren en er acute ondersteuning nodig is, kunnen er andere maatregelen getroffen worden. Op deze wijze draagt De Preventiedienst maximaal zorg voor uw medewerkers in deze bijzondere tijden.

WAT ZIJN DE KOSTEN

Neem voor afstemming over de kosten contact met ons op. De inzet van de Mentale Hulplijn Corona is al mogelijk van af een enkel gesprek met een van uw medewerkers.

Ook is het mogelijk om afspraken te maken over het beschikbaar stellen van een pakket aan gesprekken voor uw medewerkers. Zo kunnen medewerkers zonder verwijzing de Mentale Hulplijn gebruiken. Uiteraard maken wij hier heldere afspraken met u over. Alsook over de wijze van facturatie en registratie conform de AVG richtlijnen.

Op basis van het advies dat uit het gesprek volgt, zou het kunnen dat er vervolg gesprekken gepland worden. Hiervoor wordt eerst een offerte op maat verstrekt die afhankelijk is van de benodigde invulling.

Voor Present! polishouders van ZilverenKruis is vergoeding mogelijk.