Onze inzet voor uw inzetbaarheid

De Preventiedienst biedt ondersteuning aan organisaties bij het verhogen of optimaliseren van inzetbaarheid, betrokkenheid, productiviteit van werknemers. Onze deskundigen helpen u graag. Wij weten immers dat betrokken medewerkers productiever, gemotiveerder en langer inzetbaar zijn en bijdragen aan de winstgevendheid, klanttevredenheid en concurrentiekracht van uw organisatie.

De Preventiedienst helpt u om de inzetbaarheid binnen uw organisatie te verhogen met een aanbod van metingen, workshops en trainingen en werkgerelateerde interventies en coaching. Onze dienstverlening is zowel gericht op werknemers met psychische problematiek als op werknemers die optimaal functioneren maar bij wie het potentieel (nog) niet optimaal benut wordt.

Onze visie: balansherstel in voelen, denken en doen!

De Preventiedienst kent de mogelijkheden om uw organisatie en uw werknemers in balans te houden. De juiste balans tussen voelen, denken en doen  ̶  de drie belangrijkste kernwaarden die bijdragen aan optimaal en productief functioneren  ̶  maakt het werk en privéleven aangenaam. Werknemers met plezier in hun werk zijn productiever en voelen zich meer betrokken bij de organisatie.

Onze missie: werken zonder stress

In de praktijk komt het regelmatig voor dat voelen, denken en doen niet in balans zijn. Doen vergt bijvoorbeeld zoveel aandacht en tijd dat voelen en denken verwaarloosd worden. Kortdurende disbalans kan geen kwaad omdat een gemiddelde werknemer over reserves beschikt. Wanneer echter de disbalans blijft aanhouden, raken de reserves uitgeput en is er sprake van stress of stressgerelateerde klachten.

Wanneer stress door of tijdens het werk tot problemen leidt, spreken we van werkstress. Het is onze missie om in uw organisatie en bij uw werknemers werkstress te voorkomen, te herkennen en zo nodig te verminderen. Zo kunnen uw werknemers optimaal gebruik maken van hun potentieel en hebben ze plezier in hun werk. Dat betekent minder ziekteverzuim en gemotiveerde werknemers.